Artois is een EPAL gecertificeerde EUR-palet hersteller. Wij kopen al dan niet te herstellen EUR-paletten aan, en verkopen deze na herstelling.

 800 x 1200 mm EUR-PalletEen EPALŪ-palet is een EURŪ-palet (= een palet die beantwoordt aan de eisen van de UIC) waarvan de kwaliteit gecontroleerd werd door EPAL. belepal.be

De EURŪ-palet: een genormaliseerde palet
Om de uitwisseling van paletten mogelijk te maken heeft de Internationale spoorwegunie (UIC - Union internationale des chemins de fer) documenten uitgewerkt die nauwkeurige voorschriften bevatten voor de fabricatie (UIC-fiche 435-2) en de reparatie (UIC-fiche 435-4) van paletten van 800 mm x 1200 mm, alsook van enkele andere modellen. belepal.be


Artois bvba EPAL licentie


PmWiki can't process your request

Cannot write page to Site.ActionLog (wiki.d/Site.ActionLog)...changes not saved

We are sorry for any inconvenience.

Return to http://www.artois.eu